Bij mij thuis Zondag 15 oktober 2023

Info wedstrijd 2023

Dit jaar staat de Kinderboekendag in het thema: Bij mij thuis of op z’n Fries: By ús thús

De wedstrijd die wij verbonden hebben aan de wisselbeker voor de bovenbouw is het schrijven van een verhaal over de Kameleon in het thema van de Kinderboekenweek "Bij mij thuis" en de wedstrijd voor de onderbouw "een Kameleon boek/verhaal uitbeelden in een aardappelkistje in het thema: Bij mij thuis.

De winnende school wint een dagje naar de Kameleon met de hele klas en de limited uitgave van de mooiste verhalen!

De wedstrijd voor de bovenbouw:

Jullie gaan klassikaal een verhaal schrijven over de avonturen van de Kameleon aan de hand van het thema: Bij mij thuis/ By ús thús, met de bestaande karakters uit de Kameleon boeken.

Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/ Lijst_van_personages_uit_De_Kameleon

- Minimaal 1A4tjes tekst

- Een begin, middenstuk en afsluiting

- Lettertype 12 (de titel mag best wat groter zijn 16)

- Aangeleverd in Nederlands en/of Fries

- Graag het verhaal (tekst) aanleveren in PDF

- De tekeningen in JPEG

- Opgave voor 30 april via het opgave formulier op de website    https:// kinderboekendag.nl/contact

- Het verhaal uiterlijk 30 juni inleveren op dit e-mailadres: kinderboekendag@gmail.com

De opdracht voor de onderbouw:

Jullie gaan in een kistje een Kameleonverhaal uitbeelden aan de hand van het thema: Bij mij thuis/ By ús thús. Dit mag betrekking hebben op het verhaal van de bovenbouw of een bestaand Kameleonboek.

Graag op de achterkant vermelden:

- Welke groep en de naam school

- Welk verhaal je uitbeeld

- Hoe kunnen we jullie bereiken: telefoonnummer en e-mailadres

- Opgave voor uiterlijk 30 juni via het opgave formulier op de website https://kinderboekendag.nl/contact

- Voor half september ontvangen jullie het kistje op school

- Lever je kistje uiterlijk 12 oktober zelf in op Bloei,

Skoalle foar de mienskip, Buoren 21, 8493 LC Terherne

Geef jullie school op!

Voor in de agenda

15 oktober 2023

Kinderboekendag Terherne