Nieuwe editie kinderboekendag vindt plaats in 2022.
Voor deelnemende scholen is er een kofferfeestje,

Uitleg koffer

INHOUD
- Boeken, tijdschriften, gedichten​​​
  voor onderbouw, middenbouw en      bovenbouw
Schildersdoeken

GEBRUIKSAANWIJZING
Link
Wat wil Kinderboekendag Terherne graag van jullie?
Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=E1bXIISyBTQ of bekijk het filmpje via de Facebook-site van Kinderboekendagterherne en praat met elkaar over het thema ‘worden wat je wil/beroepen’. De boeken in de koffer sluiten aan bij dit thema maar er zijn natuurlijk meer boeken die bij dit thema passen.

Boeken, tijdschriftengedichten voor alle groepen
Zoek een boek, verhaal of een gedicht uit voor je groep. 
Bereid het voor en lees met de leerlingen (een deel van) het verhaal of gedicht.  
Dat kan ook alvast in de week vóór de landelijke kinderboekenweek. 
De koffer vol verhalen kan in alle groepen van de basisschool worden ingezet! 

Stappenplan Schildersdoeken :‘Worden wat je wil’
1 Wat willen de kinderen later worden? 
   Dapper, sterk, in timmervrouw,  balletmeester, of de liefste oom of tante?
2 Bedenk samen hoe je dit kunt verbeelden op de schildersdoeken en ga aan de slag!  
3 Label het doek (school, groep, contactpersoon met telefoonnummer, n.a.v. welk boek of gedicht 
  het kunstwerk gemaakt is), 
4 en leg het bij de (lege) koffer. 
5 Voor 15 oktober moeten de koffer en de doeken terug naar Kinderboekendag Terherne. 
   Neem contact op met kinderboekendag@gmail.com voor het terugbrengen van de doeken.

De schildersdoeken hangen op zondag 17 oktober bij het botenstation in Terherne
    Ze zijn jullie deelnamebewijs aan de wedstrijd ‘Worden wat je wil’. 
    De prijswinnaars worden via een vlog op zondag 17 oktober bekend gemaakt. Volg ons via de site 
    www.kinderboekendag en onze Facebook-site kinderboekendagterherne.

En daarnaAfgesproken is dat
De boeken worden eigendom van de school.
De koffer en de schildersdoeken worden gebracht/opgehaald in overleg met Kinderboekendag / Berneboekedei Terherne. Meer informatie nodig, mail naar kinderboekendag@gmail.com

Wij verwachten: in de herfstvakantie de stemmen van jullie school/groep in de stemdozen inTerherne!

 

 

Helaas dit jaar geen Kinderboekendag, alleen de wedstrijd voor de deelnemende scholen gaat door.