Bij mij thuis Zondag 15 oktober 2023

Opgave scholen 2022

 

  • OBS de Basis Akrum
  • CBS Hasperskoalle Akkrum
  • IBS de Boarne  Aldeboarn
  • CBS de Finne Aldeboarn
  • Van Maasdijkschool, Heerenveen
  • EA Borgerskoalle De Jouwer
  • Wumkesskoalle De Jouwer
  • OBS de Brege Skasterbrege
  • CBS Bloei Terherne
  • It Tredde Ste Jirnsum

Voor in de agenda

15 oktober 2023

Kinderboekendag Terherne