Gi-ga-groen 16 oktober 2022
Voor deelnemende scholen is er een kofferfeestje,

Opgave scholen bovenbouw 5 t/m 8

De onderstaande scholen doen mee met Bovenbouw. De groepen van de Bovenbouw beelden een boek uit in het thema Gi-ga Groen, op een pallet. Deze pallet moet rechtop blijven staan, en de creatie mag niet uitsteken op de zijkanten.

 • Van Maasdijkschool Heerenveen
 • Loevenstein Gorredijk
 • OBS de Basis Akkrum
 • IBS de Hasperskoalle Akkrum
 • CBS de Finne Aldeboarn
 • E.A. Borgerskoalle De Jouwer
 • Wumkesskoalle De Jouwer
 • OBS de Brege Skasterbrege
 • De Lege Gaen Sibrandebuorren
 • CBS Bloei Terherne
 • It Tredde Ste Jirnsum
 • CBS NIjdjip Grou
 • It Raerderhiem Raerd

Voor in de agenda

16 oktober 2022 

Kinderboekendag Terherne