Gi-ga-groen 16 oktober 2022

Opgave scholen onderbouw groep 1t/m 4

De volgende scholen doen mee met de onderbouw, groepen 1 t/m 4 en beelden een boek naar keuze uit in het thema GI-ga Groen in een aardappelkistje. Het is dit jaar belangrijk dat de creatie niet uitsteekt aan de zijkant.

 • Van Maasdijk school Heerenveen
 • OBS de Basis Akrum
 • CBS Hasperskoalle Akkrum
 • IBS de Boarne  Aldeboarn
 • CBS de Finne Aldeboarn
 • EA Borgerskoalle De Jouwer
 • Wumkesskoalle De Jouwer
 • OBS de Brege Skasterbrege
 • De Lege Gaen Sibrandabuorren
 • CBS Bloei Terherne
 • It Tredde Ste Jirnsum
 • CBS Nijdjip Grou
 • Raerderhiem  Raerd

Voor in de agenda

16 oktober 2022 

Kinderboekendag Terherne