Gi-ga-groen 16 oktober 2022
Beroepen: Worden wat je wil
Kinderboekendag Terherne
Voor deelnemende scholen is er een kofferfeestje,

Het spijt ons te moeten melden dat wij gisteravond toch hebben moeten besluiten om Kinderboekendag / Berneboekedei ook in 2021 niet door te laten gaan in de huidige vorm. Al hoewel wij hard gewerkt hebben aan een coronaproofprogramma, zijn er toch teveel onzekere factoren om de veiligheid te garanderen en een en ander organisatorisch en financieel in goede banen te kunnen leiden.

Toch hebben we ook wat feestelijks te melden. De deelnemende scholen zullen dit jaar extra 'verwend' worden met Nederlands- en Friestalige boeken en lesbrieven.

Wij zijn nog altijd enthousiast over ons nieuwe programma en hopen jullie volgend jaar/ volgende keer weer te mogen ontmoeten in Terherne. We wensen je alle goeds, met vriendelijke groet, uit naam van Kinderboekendag/Berneboekedei Terherne, Ciska Noordmans.

Voor in de agenda

16 oktober 2022 

Kinderboekendag Terherne