'Lekker eigenwijs' Zondag 13 oktober 2024

Kinderboekendag Terherne

De Kinderboekendag Terherne is een volledig GRATIS evenement en kan alleen worden georganiseerd door steun van onderstaande partijen.

Afûk

De Afûk wil de Friese taal dichtbij de mensen brengen.

Taal is het meest wezenlijke kenmerk van de mens. Met de taal kan een mens zijn gedachten en gevoelens onder woorden brengen, kan hij met anderen in contact komen, kan hij zich uiten in expressievormen zoals zingen, toneelspelen en schrijven. Door de taal is de mens een sociaal wezen en een cultuurdrager. Beide aspecten zijn natuurlijk ook belangrijk als het om de Friese taal gaat: taal als communicatiemiddel en als middel voor cultuuroverdracht.

Naar de website

Boeken fan Fryslân

Dorpshuis De Buorkerij Terherne

In het centrum van Kameleondorp Terherne, staat het dorpshuis "De Buorkerij".

Dit dorpshuis is gevestigd in een voormalige boerderij, waar zowel binnen als buiten de agrarische sfeer nog terug te vinden is. Het dorpshuis beschikt over een grote zaal met bar, dansvloer en een toneel. Tevens zijn er vergaderruimten in het voorhuis gesitueerd.

Naar de website

Douwe Kalma Stifting

It doel fan de Douwe Kalma Stifting is de befoardering fan it Fryske kulturele libben yn it Frysk.

De stifting besiket om ta dat doel te slagjen troch it jaan fan finansjele stipe oan aktiviteiten, publikaasjes en projekten.

Naar de website

De Gouden Leeuw

Kameleon Avontuur Terherne

Een avontuurlijk dagje uit voor jong en oud. Kinderen (groot en klein) beleven zelf de avonturen van Gerben, Hielke en Sietse en voelen zich held van de boerensloot op het Kameleon eiland.

Bezoek het Kameleondorp en stap terug in de tijd en proef de sfeer van de jaren vijftig met een spannende speurtocht. Voor een komplete Kameleonervaring raden wij de 1,2, 3 kaart aan, deze staat garant voor een gehele dag Kameleon avontuur.

Ga naar de website

Provincie Fryslan

Net als de gemeente waarin u woont, heeft de provincie een bestuur.

Bij veel mensen is het werk van de provincie wat minder bekend dan van gemeenten en Rijk. Een overzicht van de taken van het bestuur van de provincie.

Naar de website

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

De Stichting stelt zich in hoofdzaak ten doel de bevordering der culturele volksontwikkeling.

Naast doelen op het gebied van de volksontwikkeling kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie. De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland.

Naar de website

Stichting Hotze De Roos

De Hotze de Roos Stichting is opgericht na het overlijden van de schrijver in 1994.

De Stichting heeft als doel om het gedachtegoed van Hotze de Roos, zo hij dat beschreven heeft in de boeken van de bekende Kamelenserie, te bewaren en initiatieven, die passen binnen deze doelstelling, te steunen middels jaarlijks of eenmalige schenkingen aan in Nederland gevestigde instellingen, welke uitsluitend een algemeen maatschappelijk of cultureel belang beogen.
Middels het vormen van een vermogen, bestaande uit inkomsten van zijn werk en jaarlijkse vergoedingen, tracht de stichting dit doel te verwezenlijken

Naar de website

Uitgeverij Kluitman

Uitgeverij Kluitman is de oudste zelfstandige kinderboeken uitgeverij van Nederland.

De uitgeverij werd in 1864 opgericht door de grondlegger Pieter Kluitman. Een aantal prominente en gerespecteerde kinderboekenschrijvers geeft hun werk uit bij Kluitman. Uitgeverij Kluitman staat voor mooie boeken, toegankelijk voor een brede doelgroep. Het belangrijkste bij het uitgeven blijft dat we de lezer een beleving willen meegeven. Lezen moet leuk zijn!

Naar de website

't Schippershuis

Voor in de agenda

13 oktober 2024

Kinderboekendag Terherne