'Lekker eigenwijs' Zondag 13 oktober 2024

Opgave scholen 2024

- Loevenstein, Gorredijk groep 5,6,7a,7b,8 - St Radbout, Jirnsum groep 3/4 5/6 7/8 - It Tredde Sté 4 groepen

Geef je school snel op per mail of via het opgaveformulier,

graag  groep en gekozen boek vermelden.

Voor in de agenda

13 oktober 2024

Kinderboekendag Terherne