Kinderboekendag Terherne

We hopen dat dit jaar de Kinderboekendag haar 20ste jaar kan vieren, maar helaas door de Corona is alles nog niet zeker.